R134a - Anadolu Bakır | Bakır Boru | Fittings
R134a
R134a
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

MAKAWI 134a soğutucu (R134a) R-12’ye benzer özellikleri ile ozonun incelmesine neden olmayan bir HFC soğutucudur. Geleneksel R-12 uygulamalarının bazılarında saf soğutucu olarak veya R-502 ve R-22’nin yerini alması amaçlanan soğutucu karışımlarda bileşen olarak kullanılabilmektedir.

Uygulamalara otomotiv iklimlendirme, soğutucular, orta ısıda ticari soğutma, soğutma cihazları ve nakliye soğutma dahildir. Kompresör ve sistem imalatçıları R134a için özellikle tasarlanan yeni ekipmanları satmaktadır. Buna ek olarak Arkema laboratuar testleri ve saha deneyleri R134a’nın mevcut birçok R-12 ve R-500 tesisatlarının iyileştirilmesiyle çalışabileceğini göstermektedir.

ÖZELLİKLER VE PERFORMANS:

R134a birçok iklimlendirme ve orta ısılı soğutma sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. R134a sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfına (en düşük toksiklik ve yanma seviyesi) alınan tek bileşenli bir soğutucudur.

YAĞLAMA:

Birçok sistemde bulunan mineral yağ veya alkilbenzen yağlayıcılar ile karışmadığından, R134a POE veya PAG (polialkilen glikol, sadece otomatik) yağlayıcılar ile kullanılmalıdır. Atmosfere maruz bırakıldığında havadan nem kapmasından dolayı (nemi emme) POE veya PAG yağları kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir. Donanımın iyileştirilmesi halinde, asıl yağ içeriğini toplam yağ yükünün %5’inin altına düşürmek için bir yağlayıcı akıtma prosedürü gerçekleştirilmelidir. Yeni R134a ekipmanı, R134a ile kullanıma hazır OEM onaylı yağlayıcı ile doldurulacaktır.

DOLUM:

R134a dolumu buhar veya sıvı şeklinde yapılabilmektedir. Nihai kullanıcılar belli dolum talimatları konusunda ekipman imalatçılarının kılavuzlarına göz atmalıdır.

İYİLEŞTİRME:

R134a R-12 santrifüj soğutucular, yarı hermetik, pistonlu ve vidalı soğutma uygulamaları, endüstriyel soğutma tesisleri, otomotiv sistemleri ve bazı hermetik kompresör uygulamaları dahil mevcut R-12 sistemlerinin bazılarında iyileştirme yapılarak kullanılabilmektedir.

R134a için R-12 sistemlerinde iyileştirme yapılırken, PAG yağı gerektiren bazı otomotiv iyileştirme uygulamaları dışında mevcut yağlayıcının POE yağı ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Çoğu durumda mineral yağ veya alkilbenzen yağı seviyeleri yeni POE yükünün %5’inin altına indirilmelidir. Yağlar veya prosedürleri ile ilgili belli öneriler için OEM’lere bakınız. Mümkün olduğu ölçüde mevcut yağı çıkarın, POE ekleyin ve sistemi R-12’de bir süre çalıştırın. Artık yağ konsantrasyonu uygun hale geldiğinde R-12’yi çıkarın, filtre kurutucuyu değiştirin ve R-134 doldurun.

GAZ ÖZELLİKLERİ:

Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 102.0
Normal Kaynama Noktası (°F), -14.9
Kritik Isı (°F), 214.1
ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1
Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.300